O NAS

VavpyCom d.o.o.

Kolenčeva pot 6, Šmarca

1241 Kamnik

Tel: 041-800-110 / 041-232-111

info@i3d.si

www.i3d.si

 

Polni naziv podjetja: VAVPYCOM DRUŽBA ZA GOSTINSTVO, TRGOVINO IN POSREDOVANJE, D.O.O.

Skrajšani naziv podjetja: VavpyCom d.o.o.

Sedež: Šmarca, Kolenčeva pot 006, 1241 Kamnik

ID za DDV: SI37429949

Zavezanec za DDV: DA

Matična št.: 1562304

Št. TRR: SI56 6100-0001-8368-946, odprt pri Delavski hranilnici.

Znesek osnovnega kapitala: 2.100.000,00 SIT (8.763,14 EUR - preračunano po tečaju menjave 239,64 SIT/EUR)

Direktor: Tomaž Vavpetič

Vpis v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, številka vložka: 1/33799/00.